Taxon

Carpinus betulus

 
1 / 9
  Next
Carpinus betulus - Agnbøk, Hornbeam
.
Common name: Agnbøk, Hornbeam
Family: Betulaceae (Bjørkefamilien)
Distribution: Europa, Tyrkia: Lilleasia
Life form: Vedaktig (lignose)
Comments: Agnbøk tilhører bjørkefamilien og er altså ikke i familie med bøk, selv om bladene ligner. Agnbøk beholder bladene lenge utover vinteren, slik bøk gjør. Hos oss brukes agnbøk mest i klipte hekker, men kan bli staselig, 20-25 m høyt tre om det får vokse fritt. Eldre, frie trær blomstrer med hengende rakler samtidig med løvsprett og får hengende klaser av nøttefrukter med dekorative vinger. Agnbøk hører hjemme i Europa, Lilleasia og videre østover til Iran. Treet vokser vilt i våre naboland Sverige og Danmark, men ikke i Norge. Her er det bare naturalisert noen steder, i rik løvskog nær Oslo. Agnbøk tåler en del skygge, har pælerot og er en god nabo for andre planter. Hekker av agnbøk blir tette og luner godt, både sommer og vinter, men må klippes hvert år. Den hvite, harde veden er slitesterk og har vært brukt i for eksempel dørhåndtak, hjulakslinger, kvernhjul, treskruer, økseskaft og nav.

Locations

. . Area
. Individual